PRIVAT RUM TILLGÄNGLIGT FÖR MÖTEN OCH PRESENTATIONER

TA ESCAPE ROOMET TILL ER!

Final exam är ett portabelt 'escape room' som kan spelas var som helst. Vi tar med nöjet till ditt kontor, konferens eller evenemang! Vi transporterar de portabla 'escape room'-enheterna till valfri plats i och runt Stockholm samt tillhandahåller personal för att sätta upp och leda spelen.

Vi har fyra identiska enheter som kan köras samtidigt, med högst 6 personer per lag, vilket ger upp till 24 spelare per timme. För stora grupper kan vi köra flera timmar av spel, vilket gör att antalet möjliga spelare är obegränsat.

Se vår broschyr för det portabla escape roomet för mer information.


Ni har framgångsrikt slutfört era studier vid Mr. Fox's Skola för Hemliga Agenter och passerat det skriftliga arbetet. Nu är det dags för den praktiska prövningen, den sista utmaningen innan ni når ert mål – att klara slutprovet, Final Exam. Er sista prövning kräver att ni använder era kluriga idéer och bibehåller lugnet medan ni hanterar en tidsbegränsad situation med en portföljbomb. Att samarbeta som ett team för att lösa varierande pussel är nyckeln till att lyckas och övervinna testet.


För att boka upplevelsen och ta del av mer information, vänligen kontakta event@foxinabox.se